Få hjælp til hele familien!

Alt for mange børn i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer. Det anslås at ca.122.000 børn i dag vokser med misbrug i familien, men spørger men man voksne fra 18-65 år, så svarer ca. 20% af dem at de har oplevet en eller flere forældre med alkoholproblemet i hjemmet. Så noget tyder på at dette tal kan være meget højere. Rigtig mange tror at de er helt alene om dette problem og tør ikke være åbne omkring det i frygt for hvilke konsekvenser det kan have, at være åben og ærlig og bede om hjælp. Det er desværre stadig meget tabubelagt at tale om alkoholproblemer.

Hvem kan hjælpe?

Hos tuba.dk kan børn og unge få gratis hjælp og hos A Misbrugsbehandling kan man få privat professionel alkoholbehandling der hjælper hele familien, 100% anonymt og udenfor normal arbejdstid. Du kan se og læse meget mere om det her. Stort set ingen klarer at komme ud af et misbrug alene og det handler ikke om viljestyrke. Der er brug for professionel hjælp.

Hvornår er det et problem?

Hvornår er der behov for alkoholbehandling og hvornår er det egentlig et problem? Mange forbinder alkoholisme med ham eller hende på bænken. Men det er langt fra sådan det hænger sammen. Faktisk er det sådan at 90% af alle misbrugere har et helt almindeligt arbejde, familie og hjem. Det kan derfor i mange tilfælde være svært at se om der er misbrug i en familie. Det handler faktisk ikke så meget om, hvor meget man drikker, hvornår eller hvad man drikker. Nej det handler om hvor mange konsekvenser ens drikkeri har, for en selv og for ens familie samt andre nære relationer. Man ved fra forskning at man mister målbart empati, ved indtagelse af blot 2 genstande.

Hvilke konsekvenser kan det have?

Det kan have mange negative konsekvenser og det går især hårdt ud over børnene. At voksne op med en eller flere forældre der drikker for meget, er langt fra sjovt. Det kan følge en og have negative konsekvenser for en, langt ind i ens voksne liv og for mange resten af livet. Samtidig er der en stor risiko for at disse børn selv får problemer med alkohol eller andre stoffer. Mange af disse børn oplever svigt, smerte, vold både fysisk og- eller psykisk. De får ikke lov til at være børn og oplever ofte at skulle tage ansvar på sig, som ingen børn burde have. Det gælder om at få sat hjælpen ind så hurtigt som mulig. Men desværre går der ofte helt op til mellem 10 og 15 år med misbrug før en misbruger søger hjælp. Det er aldrig for sent at få hjælp til et alkoholmisbrug.

Anders Nebelong, Behandlingsansvarlig